Nederlands en Engels
Little Universe School is een tweetalige basisschool. 

Elke groep heeft een native Engelse en Nederlandse leerkracht. Zij spreken alleen hun moedertaal met de kinderen. Dit zorgt ervoor dat het voor het kind duidelijk is in welke taal hij moet spreken met elke individuele leerkracht. Door de inzet van native speakers waarborgen wij dat de taal correct wordt aangeleerd.


Groepsgrootte
De groepen vanaf vier jaar hebben één Nederlandse en één Engelse leerkracht voor een groep van maximaal achttien kinderen.

Praktijk
Omdat elk kind een noodzakelijke drang tot zelfontplooiing heeft, is het eenvoudig voor kinderen om meer dan één taal te leren. Het is de omgeving die prikkels leveren moet.
De talen worden los van elkaar aangeboden, zodat kinderen de talen niet door elkaar gaan halen. Naast het feit dat iedere leerkracht zijn eigen taal spreekt, wordt er ook een visueel onderscheid gemaakt met het aanbieden van de taal. Alle rode materialen zijn Nederlands en alle blauwe materialen zijn voor de Engelse taal. Via de leerkracht of kleur herkennen de kinderen de taal die op dat moment aangeboden wordt.

Bij de jongste kinderen wordt er veel gezongen in beide talen. De talen worden visueel gemaakt met behulp van concrete voorbeelden en plaatjes uit het dagelijks leven, omdat de woordenschat van de jongere kinderen nog niet zo groot is. Hoe ouder de kinderen worden hoe concreter de taalontwikkeling. Naast het spreken, luisteren en zingen in twee talen leren de kinderen nu ook schrijven en lezen in twee talen.