GiraffeklasIn deze groep maken we gebruik van de volgende methodes:
Taal actief; dit is een methode voor de Nederlandse taalontwikkeling


Wereld in getallen
; dit is de methode voor het rekenonderwijs.
Backpack; dit is een methode voor het Engelse taalonderwijs.
IPC; dit is een methode voor de zaakvakken. Deze methode combineert de vakken als aardrijkskunde en geschiedenis door middel van thema's. Het is een curriculum met een internationale focus. De lessen worden benaderd door middel van meervoudige intelligentie.


 Verdere informatie over deze groep volgt.