IPC 
                                                                                                               
We werken met de Ipc methode voor de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie) Deze methode vraagt een onderzoekende houding van de kinderen en is zelf ontdekkend. De voorkennis van elk kind wordt vast gesteld en vanuit daar ga je doelen opstellen. Per vak wordt een doel opgesteld. Deze doelen hangen zichtbaar in de klas op het Ipc bord. Er wordt bedacht hoe deze doelen behaald kunnen worden en als ze behaald zijn is dit ook op het bord te zien. Dit kan dmv een foto, werkstuk, collage of verslag. Aan het eind of aan het begin van een thema is er een excursie, feestelijke afsluiting of presentatie voor ouders. Voor meer informatie www.IPC-nederland.nl

Rekenen
Voor rekenen hebben we de methode Rekenzeker. Deze methode is geschikt voor veel zelfstandige verwerkingen en sluit goed aan bij onze Montessori materialen. Montessori heeft veel materialen ontwikkeld voor rekenen, deze gebruiken wij naast de methode.

Lezen
We hebben voor lezen gekozen voor de methode 'veilig leren lezen' een methode die op veel Nl scholen wordt gebruikt. De leesproblematiek wordt duidelijk en in kleine stappen aangeboden. Een aantal kinderen is in de Pandaklas al begonnen aan de eerste leesboekjes. Daarnaast hebben we veel Montessori leeswerkjes.

Engels
Voor de Engelse taal en leeslessen hebben we de methode ‘Primary phonics’

Schrijven

De schrijfmethode ‘Novoscript’ is voor de ontwikkeling van het handschrift. Er zijn veel gevarieerde opdrachten die dagelijks uitgevoerd worden.

Sociaal emotioneel                                                                                  
Voor het sociaal emotionele vlak werken wij volgens het ‘Positive Dicipline’ principe (niet te verwarren met het Nederlandse positief opvoeden) Wij adviseren  ouders het boek ‘Positive Dicipline’ van Jane Nelson aan te schaffen (helaas nog niet vertaald in het Nederlands). Ook heeft zij een goede website http://www.positivediscipline.com/ waar regelmatig nieuwe artikelen met bruikbare tips op komen te staan.

Weekplanning
De kinderenwerken met een weekplanning. Zij zien wat per week gemaakt moet worden maar kiezen zelf op welk tijdstip zij dit werk maken. De kinderen checken het gemaakte werk af op hun weekplanning.

Fysieke activiteiten:

Maandag; zwemles
Woensdag; gymnastiek in de Schreuderschool
Dagelijks; buitenspel op de speelplaats voor de Schreuderschool/ Museumplein of Vondelpark

Overige activiteiten:
- Elke 3 weken naar bibliotheek Roelof Hartplein om nieuw leesboek uit te zoeken.
- Aan het eind of aan het begin van een periode is er een excursie, feestelijke afsluiting of presentatie voor ouders.