Dagelijks Schema

Tijd/Time

Routine

Panda Groep 1 en 2

Panda Groep 1 and 2

1e kring: thema / IPC

8.30

Nederlands IPC Kring

samen

together

Rekenwerk/Taallessen

9.00 - 9.45

Werk Periode 1

apart

separated

Vrije Tijd/Taallessen/thema werk/IPC

9.45 - 10.10

Werk Periode 1

samen

together

2nd circle: Theme/IPC and/or snack

10.10 - 10.30

English IPC Kring

samen

together

Buitenspelen

10.30 - 11.15

met 2 leerkrachten in Beatrixpark

samen

together

Toilet/Jassen ophangen

11.15 - 11.30

Transitie tijd

samen

together

Lunch

11.30 - 12.15

Lunch en verhalen met een leerkracht

samen

together

Vrij spelen – binnen

12.15 - 12.35

 

samen

together

Toilet - naar eigen groep

12.35 - 12.40

transitie tijd

samen

together

Rust periode

12.40 - 13.25

groep 1

apart

separated

Stil lezen/puzzelwerk

12.40 - 13.00

groep 2

apart

separated

Reken werk

13.00 - 13.30

groep 1 met NL leerkracht
groep 2 met EN leerkracht
*wisselen de volgende dag

apart

separated

IPC hoekenwerk

13.30 - 14.20

groep 1 met NL leerkracht
groep 2 met EN leerkracht
*wisselen de volgende dag

apart

separated

ophalen/opruimen

14.30

 

samen

together

 

 

 

 

 

**(ma/woe gym)
**(ma) muziek les

8.30 - 9.15
13.50 - 14.20

 

samen

together


Pandagroep L1 is de groep met kinderen van 4-5jaar/Panda group with 4-5 year olds

Pandagroep L2 is de groep met kinderen van 5-6 jaar/Panda group with 5-6 year olds