Montessori materiaal


Naast de methodes waarmee we werken bieden we materiaal aan dat aansluit op de verschillende ontwikkelingsgebieden en niveaus van de kinderen. In de hoeken kunnen kinderen zelfstandig werken, maar er is ook gelegenheid tot samenwerken.

We gebruiken verschillende materialen, die we als volgt kunnen rangschikken:

  • Zintuiglijk materiaal: hier worden het zicht, gehoor, smaak en tast geprikkeld. Een voorbeeld van deze materialen zijn:

-de roze toren, waarbij kinderen blokken van groot naar klein moeten stapelen.


-cilinderblokken, waar hoog-laag, dik-dun, groot-klein, diep-ondiep, smal-breed en de vergrotende en overtreffende trap hiervan aan de orde komen.

-gehoorkokers

-bellen

-stoffendoos

-reukkokers 

  • Voorbereidend intellectueel materiaal: hier worden rekenen en taal activiteiten aangeboden.

Een voorbeeld van deze materialen zijn:

-rekenstokken, hierdoor oefenen de kinderen tellen. Krijgen ze begrip van de hoeveelheden van 1 t/m 10. Kunnen ze de naam en hoeveelheid aan elkaar koppelen. Leren ze de volgorde van hoeveelheden en krijgen ze indirect inzicht in het metriekstelsel.

-schuurpapieren letters: Het kind leert de letters door het voelen van de vorm, geassocieerd met de klank van het symbool en het zien van het symbool.

-metalen inlegfiguren: Hierdoor leert het kind bewegingen die met potlood op papier worden gemaakt te beheersen. Daarnaast is het een voorbereiding op het schrijven en krijgt het kind inzicht in kleurcombinaties en vlakverdeling.