Intellectuele ontwikkeling

De kinderen in deze leeftijdsgroep zijn een stap verder in hun cognitieve ontwikkeling. Hierdoor wordt er structureel op een ander niveau aandacht besteed aan verschillende ontwikkelingsniveaus.

Wij werken met de Nederlandse methode kleuterplein, die alle ontwikkelingsgebieden behandelt. Dit kunnen activiteiten op groeps- of individueelniveau zijn. De methode verdeelt het jaar in thema’s. Aan de hand van deze thema’s doen de kinderen verschillende activiteiten. De activiteiten zijn voor alle ontwikkelingsgebieden. Zo besteden we aandacht aan het taal- en het rekenonderwijs, maar komen ook de motoriek, wereldoriëntatie, muziek, voorbereidend schrijven en sociaal-emotionele ontwikkeling aan bod.


Voor Engels maken wij gebruik van Jolly Phonics. Deze methode legt de grondslag voor het lezen en schrijven in het Engels.Voor de zaakvakken gebruiken we de methode IPC. Deze methode sluit aan bij de thema’s van kleuterplein. Hierin zijn onder andere de vakken als mens en samenleving, natuur en techniek, ruimte en tijd geïntegreerd.